pakartojamumas

pakartojamumas
pakartojamumas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Tyrimo arba bandymo rezultatų, gautų pakartojamumo sąlygomis, atitikimo artumas. Kokybiškai. Nepriklausomų rezultatų, gautų nedideliais laiko tarpais normaliai ir tiksliai atliekant bandymus su tokia pat medžiaga ir tuo pačiu metodu bei tokiomis pat sąlygomis (tas pats operatorius, ta pati aparatūra, ta pati laboratorija), atitikimo artumas. Kiekybiškai. Vertė, kuriai absoliutusis skirtumas tarp dviejų individualių rezultatų, gautų aukščiau nurodytomis sąlygomis, turi būti lygus arba ne mažesnis esant 95 % tikimybei. atitikmenys: angl. repeatability vok. Wiederholbarkeit, f rus. повторяемость, f pranc. répétabilité, f

Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2006.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • pakartojamumas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Kartojamo tyrimo rezultatų atitikimo artumas. atitikmenys: angl. repeatability vok. Wiederholbarkeit, f rus. повторяемость, f pranc. répétabilité, f …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • pakartojamumas — statusas T sritis chemija apibrėžtis Kartojamo tyrimo rezultatų artumas. atitikmenys: angl. repeatability rus. повторяемость …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • pakartojamumas — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. repeatability vok. Wiederholbarkeit, f rus. повторяемость, f pranc. répétabilité, f …   Fizikos terminų žodynas

  • vyksmo pakartojamumas — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. process repeatability vok. Prozeßreproduzierbarkeit, f rus. воспроизводимость процесса, f pranc. répétabilité du processus, f …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • gaminių serijų pakartojamumas — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. run to run repeatability; run to run reproducibility vok. Reproduzierbarkeit von Serie zu Serie, f rus. воспроизводимость изделий от серии к серии, f pranc. reproductibilité des dispositifs de …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • plokštelių darinių pakartojamumas — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. slice to slice reproducibility; wafer to wafer repeatability vok. Reproduzierbarkeit von Wafer zu Wafer, f; Scheibe zu Scheibe Reproduzierbarkeit, f; Wafer zu Wafer Reproduzierbarkeit, f rus.… …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • matavimo rezultatų pakartojamumas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Matavimų kokybės charakteristika, kai dydžio matavimų rezultatai, gauti ta pačia matavimo priemone ir metodu, vienodomis sąlygomis yra artimi vienas kitam. atitikmenys: angl.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • matavimo rezultatų pakartojamumas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis To paties matuojamojo dydžio matavimų, atliktų vienas po kito tomis pačiomis matavimo sąlygomis, rezultatų atitikimo artumas. atitikmenys: angl. repeatability of measurements;… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • matavimo rezultatų pakartojamumas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis To paties matuojamojo dydžio matavimų, atliktų vienas po kito, rezultatų, gautų tokiomis pačiomis matavimo sąlygomis, atitikimo artumas. atitikmenys: angl. repeatability of measurements; …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • matavimo priemonės rodmenų pakartojamumas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Matavimo priemonės savybė teikti beveik tuos pačius rodmenis, kai ją tomis pačiomis matavimų sąlygomis pakartotinai veikia tas pats matuojamasis dydis. atitikmenys: angl. repeatability… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”